امروز: یکشنبه 26 خرداد 1398

چـارت گـــروه آموزشــی ســاختمان-فنی و حرفه ای

چـارت گـــروه آموزشــی ســاختمان-کارودانش

چـارت گـــروه آموزشــی ســاختمان-نظری

چـارت گـــروه آموزشــی ســاختمان-فنی های غیر مرتبط


 

چـارت گـــروه آموزشــی الکتروتکنیک


 

چـارت گـــروه آموزشــی معماری-فنی و حرفه ای

چـارت گـــروه آموزشــی معماری-کارودانش

چـارت گـــروه آموزشــی معماری-نظری

چـارت گـــروه آموزشــی معماری-فنی های غیر مرتبط


 

چـارت گـــروه آموزشــی کــامپیوتر-فنی و حرفه ای

چـارت گـــروه آموزشــی کــامپیوتر-کارودانش

چـارت گـــروه آموزشــی کــامپیوتر-نظری

چـارت گـــروه آموزشــی کــامپیوتر-فنی های غیر مرتبط


 

چـارت گـــروه آموزشــی حسابداری-فنی و حرفه ای

چـارت گـــروه آموزشــی حسابداری-کارودانش

چـارت گـــروه آموزشــی حسابداری-نظری

چـارت گـــروه آموزشــی حسابداری-فنی های غیر مرتبط


 

چـارت گـــروه آموزشــی مکانیک خودرو-فنی و حرفه ای

چـارت گـــروه آموزشــی مکانیک خودرو-کارودانش

چـارت گـــروه آموزشــی مکانیک خودرو-نظری

چـارت گـــروه آموزشــی مکانیک خودرو-فنی های غیر مرتبط


 

 

 

 

 

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ملایر در مهرماه 1384 فعالیت خود در رشته های کامپیوتر، حسابداری، معماری، عمران و کودکیاری آغاز نمود و در حال حاضر با داشتن بیش از1200 دانشجو و با افزودن رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک، مکانیک خودرو ، تربیت بدنی،تاسیسات،طراحی دوخت،تعمیر و نگه داری ماشین آلات صنعتی،شیمی مواد غذایی،نقشه برداری به فعالیت خود ادامه می دهد. 

 شماره تلفن های دانشکده سما ملایر