امروز: یکشنبه 26 خرداد 1398

 

    1.احترام كامل به شأن و منزلت دانشجويان ؛ اساتيد ؛ همكاران و ارباب رجوع محترم.
    2.رعايت نظم و انضباط كاري ؛ حضور به موقع و منظم در محل كار ؛ وقت شناسي و مسئوليت پذيري.
    3.رعايت كامل شئونات اسلامي و عرفي جامعه نظير پوشش مناسب ؛ حفظ متانت و...
    4.رعايت صداقت ؛ امانت داري و رازداري در مورد دانشجويان ؛ اساتيد و همكاران محترم
    5.انجام امور محوله با جديت و تلاش مستمر.
    6.تلاش در جهت افزايش معلومات شغلي و اجتماعي ؛ با رعايت اصول اخلاقي و استفاده بهينه از دانش ؛ نظرات و تجربيات خود و ديگران در جهت بهبود وظايف محوله.
    7.توجه به ايده ها و افكار جديد و سازنده و تلاش منطقي براي اجرايي نمودن آنها.
    8.تقويت و اشاعه روحيه قدر داني از ديگران.
    9.استفاده صحيح از امكانات آموزشكده ؛ پرهيز از اسراف و تبذير ؛ انجام امور بر اساس اصل مشاركت و همدلي و رعايت سلسله مراتب اداري .
    10.ارائه اطلاعات و راهنماييهاي لازم و مناسب به دانشجويان ؛ اساتيد و ارباب رجوع در محدوده وظايف شغلي.
    11.برخورد مناسب با دانشجويان ؛ اساتيد و ارباب رجوع و انجام امور آنها در كوتاهترين زمان ممكن با كيفيت مطلوب و وفا داري به قانون و ضوابط اداري.
    12.برنامه ريزي مناسب براي ايجاد تعادل بين زندگي فردي و وظايف شغلي .
    13.تلاش درجهت تقويت ارزشها ي اخلاقي ؛ اسلامي و اجتماعي در محيط كار ؛ ايجاد فضايي توأم با صميميت و اعتماد ؛ پرهيز از تبعيض و شايعه سازي ؛ تهمت ؛ غيبت  و خبرچيني.

14.تهيه و ارائه اطلاعات مستند و شفاف براي پاسخگويي به ارباب رجوع .

 

 

 

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ملایر در مهرماه 1384 فعالیت خود در رشته های کامپیوتر، حسابداری، معماری، عمران و کودکیاری آغاز نمود و در حال حاضر با داشتن بیش از1200 دانشجو و با افزودن رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک، مکانیک خودرو ، تربیت بدنی،تاسیسات،طراحی دوخت،تعمیر و نگه داری ماشین آلات صنعتی،شیمی مواد غذایی،نقشه برداری به فعالیت خود ادامه می دهد. 

 شماره تلفن های دانشکده سما ملایر