امروز: یکشنبه 01 ارديبهشت 1398

 

دکتر مهران عبدالهی-معاونت دانشگاه و ریاست دانشکده سما ملایر

تلفن:33350712 داخلی 201

 مدرک: دکترای زبان و ادبیات فارسی       مرتبه علمی: استادیار پایه 22

 

 

سوابق آموزشی :

مدير گروه کارشناسی ارشد و دروس عمومی ادبیات (واحد ملایر)

مدیر آموزش (واحد اراک)عضو شورای آموزشی واحد اراک

عضو شورای آموزشی، واحد ملایر

 


سوابق اجرائی :

رئيس دانشگاه به مدّت چهار سال ( مرکز سامن از بدو تأسیس و راه­ اندازی)

عضو هیات رئیسه واحد ملایر

عضو شورای سیاستگذاری سمای استان همدان

عضو کمیته انتصابات سازمان سمای استان همدان

مسؤول کمیته استعدادیابی مدارس سمای ملایر

 

سوابق پژوهشی :

 طرح تحقیقاتی

- بررسی و شرح سفینه­ی قهرمانیه (همکار)، قرارداد شماره­ ی 6598/5-24-05 مورخه­ی 4/4/84

تعداد راهنمايي و مشاوره رساله و پايان نامه:

- استاد راهنما کارشناسی ارشد : بیش از 40 عنوان از سال 1390 تاکنون.

- استاد مشاور کارشناسی ارشد : بیش از 30عنوان از سال 1390 تاکنون.

 

 

تألیفات:

  1. گلزار ادب پارسی(تألیف)، عبداللهی، مهران، اراک، نوای دانش، چاپ اول 1384.
  2. برگزیده­ ی ادب پارسی(تألیف)، عبداللهی، مهران، اراک، نوای دیگر،چاپ دوم 1381.
  3. گزیده­ ی ادب پارسی(تألیف)(همکار)، عبداللهی، مهران، تهران، چاپار فرزانگان، 1379

 

 

واحدملایر(مقاله)

دعا، خاستگاه، انگیزش و باورها و شرایط آن

1394

1394

فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی دهخدا، واحد کرج

واحد کرج

واحد ملایر(مقاله)

بررسی هنری رازگویی در شعر حافظ و مولانا

1393

1393

فصلنامۀ علمی پژوهشی زیبایی­شناسی ادبی

واحد اراک

واحد اراک(مقاله)

سیاووش کسرایی و آرش کمانگیر او

1386

1386

فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی

واحد اراک

واحد ملایر(طرح پژوهشی)

بررسی و شرح سفینۀ قهرمانیه

1391

1392

معاونت پژوهشی واحد ملایر

واحد ملایر

واحد ملایر (مقاله)

نگاهی دیگر به منظومۀ درخت آسوریک

   

فصلنامۀ علمی پژوهشی جستارهای ادبی

واحدتهران­ شمال

واحد ملایر (مقاله)

واژگان لکی و لری در شاهنامۀ فردوسی

1392

1392

نشریّۀ علمی- تخصصی ارمغان، شمارۀ 2،

08613131046

واحد اراک

برگزیدۀ ادب فارسی(تألیف کتاب)

1379

1379

چاپار فرزانگان(انجام شده در واحد اراک)

واحد اراک

واحد اراک

برگزیدۀ ادب پارسی(تألیف کتاب)

1380

1381

پیام دیگر(انجام شده در واحد اراک)

واحد اراک

واحد اراک

گلزار ادب فارسی (تألیف کتاب)

1383

1384

نوای دانش(انجام شده در واحد اراک)

واحد اراک

واحد ملایر (مقاله)

نگاهی به کاربرد و دیرینۀ واژگانی چند در فرهنگ و زبان مردم کهن­ شهر سامن

1383

1384

فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی دهخدا، واحد کرج

واحد کرج

واحد ملایر

مقالۀ ISI مولانا و نیهیلیسم

2016

2017

Forum for World Literature Studies. Vol. 9, No. 1 (2017).

واحد ملایر

واحد اراک

مقاله GCR   ایمپکت­دار

2016

2017

Across Language and Caltures. Vol.18,issue 2 (2017)

واحد اراک

واحد ملایر  

فرهنگ واژگان کهن با تکیه بر متون ادب پارسی

1395

تاکنون

واحد ملایر، در دست چاپ

واحد ملایر

ملایر

به چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است

1387

تاکنون

روزنامه­ی اندلیب

ملایر

واحد ملایر   و اراک

کارهای پژوهشی و آموزشی دیگر

1371

تاکنون

واحد اراک و ملایر و مرکز سامن

واحد اراک، ملایر و سامن

دانشگاه رازی کرمانشاه (اخذ پذیرش)

مقاله­ ی مولانا و پلورالیسم

1396

 

دوازدهمین گردهمایی بین­المللی  انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

رازی کرمانشاه

 

 

.

آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ملایر در مهرماه 1384 فعالیت خود در رشته های کامپیوتر، حسابداری، معماری، عمران و کودکیاری آغاز نمود و در حال حاضر با داشتن بیش از1200 دانشجو و با افزودن رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک، مکانیک خودرو ، تربیت بدنی،تاسیسات،طراحی دوخت،تعمیر و نگه داری ماشین آلات صنعتی،شیمی مواد غذایی،نقشه برداری به فعالیت خود ادامه می دهد. 

 شماره تلفن های دانشکده سما ملایر